LINDA ROODENBURGOp deze website staan projecten die ik realiseer in samenwerking met musea en andere instellingen.

Tekst, beeld en ontwerp gebruik ik als gelijkwaardige instrumenten voor het overbrengen van inhoud.

Onderwerpen die me het meest boeien zijn:
eetcultuur, fotografie & antropologie


On this website you can find projects I realize in close cooperation with museums and other institutions.

I use text, image and design as equivalent instruments in communicating content.

Subjects that interest me most are:
food & culture, photography & anthropology